درباره ما

گروه گنبد نیاز

بزودی محتوای این قسمت تکمیل خواهد شد

با تشکر

شهرستان گنبدکاووس از نظر موقعیت جغرافیایی در وسط استان گلستان قرار دارد و یکی از بهترین نقاط کشور برای سرمایه گذاری می باشد