گزارش تخلف قضائی

با سامانه تلفنی 1580 مردم می‌توانند شکایت، انتقاد، پیشنهاد و تخلف‌های احتمالی درسازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان گلستان را به حفاظت و اطلاعات دادگستری برای پیگیری اطلاع دهند.


تماس‌های مردم پس از دریافت ، دسته بندی و صحت و سقم آنها بررسی می‌شود و در صورت اثبات تخلف برخورد با متخلفان در دستور کار قرار می‌گیرد.


علاوه بر1580، شماره تلفن‌های 32148342 – 32148341 و 32148340 هم آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.